Spansk Stil

Afmeld nyheder
2. kvartal 2008

Spanien

English Espana

(C) Copyright 2007 - alle rettigheder forbeholdes
Det spanske ejendomsmarked
Det spanske ejendomsmarked
Der er skrevet og sagt meget om, hvordan situationen på det spanske ejendomsmarked er lige nu
Spansk Stil - 2. kvt. 2008
Selv om det, efter eksperternes mening, må afvises, at der er krise på området, erkender de dog, at man står ved indledningen til en ny periode, hvor der vil blive bygget mindre, og hvor priserne vil være mere moderate


Man kan med andre ord sige, at ejendomssektoren i Spanien generelt og på Solkysten i særdeleshed, ikke er i krise; men at der er sket en ”normaliseringsproces”, hvor man nu skal tilpasse sig et fald i efterspørgslen til et årligt niveau på mellem 400.000 og 500.000 boliger. Det betyder, at efterspørgslen, vil være mindre og priserne mere realistiske end for nogle år siden.
Nu er vi på vej ind i en periode med et ”realistisk” ejendomsmarked, hvilket især vil begunstige de nuværende og fremtidige købere.

Man kan tænke sig – og dette er allerede ved at ske – at der i de næste år vil komme en nedgang i antallet af byggefirmaer på markedet, hovedsagligt på grund af, at de ”ikke-professionelle” byggefirmaer, som kom ind på markedet på det tidspunkt, hvor ”alt kunne sælges”, er ved at forsvinde.
Det samme gør sig gældende ejendomsmæglerne, som der er langt færre af nu end for 2-3 år siden.

Set fra et juridisk synspunkt, er der også langt større sikkerhed nu end for nogle år siden. Dette fordi myndighederne, efter de mange skandaler i byggesektoren, er mere påpasselige, og der er mere kontrol med, hvor og hvordan der bygges. Der er også mere kontrol med de ejendomsmæglere, der medvirker som mellemmænd, og de advokater, der rådgiver ved ejendomshandlerne.

Der har været meget alvorlige tilfælde, hvor dem, der har lidt størst skade, er køberne; situationer, hvor for eksempel den juridiske rådgivning er blevet givet og stadig gives af personer, der ikke er advokater, hvilket kan betyde, at der i tilfælde af fejl ikke er nogen forsikring, der dækker. Derfor arbejder man i det spanske advokatsamfund i Málaga på at retsforfølge personer, der giver juridisk rådgivning uden at være advokat, og køberne rådes derfor til at tjekke, at indehaverne af de forskellige advokatkontorer er advokater, således at disses ansvarsforsikringer dækker i tilfælde af fejl eller uagtsomhed og betaler de økonomiske skader, som klienten har lidt.

De nye love, der er blevet vedtaget i Spanien, og som direkte eller indirekte berører ejendomsmarkedet og især købere af ejendomme, giver en større beskyttelse af køber, idet køber kan lægge sag an mod bygherren, konstruktøren, arkitekten eller enhver anden, der har medvirket ved opførelsen eller salget af boligen, hvis den pågældende ikke har opfyldt sine faglige forpligtelser.

Kort og godt kan man sige, at det spanske ejendomsmarked generelt, og på Costa del Sol i særdeleshed, ”er ved godt helbred”. At investere ved de spanske kyster er et sikkert og godt valg, der er ensbetydende med kvalitet og fremtid, og så går det aldrig af mode.

Skrevet af: Javier García León, advokat hos advokatkontoret.es
Oversat af translatør Jette Moth


Din vurdering

(2 stemmer)Skat i Spanien - Inwema ApS - Internationale skattejurister

Video om Spanien - spanskstil channel